Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Zespół

Kadra - Ludzie z pasją

Dzieci czują się w naszym przedszkolu oraz szkole bardzo dobrze, a ich rodzice są zadowoleni z naszych usług, ponieważ nasi nauczyciele to grupa nie tylko wysokiej rangi specjalistów, ale przede wszystkim pasjonaci, którzy lubią to co robią.  Tu będą nowe opisy nauczycieli!!!

Mgr Teresa Mayer

Kierownik Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 4 w Krakowie
Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie wychowania przedszkolnego w 1988 roku.

Czytaj więcej
W 1990 zatrudniona w Przedszkolu nr 122 w Krakowie od początku rozpoczęła pracę z dziećmi z Autyzmem. W związku z kierunkiem zatrudnienia i zainteresowaniem jak najlepszą pomocą osobom z autyzmem rozpoczęła cykl dostępnych w tym czasie szkoleń min. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie „ Jak Rozwijać Dziecko Autystyczne”, Kurs specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- ologofrenopedagogiki. W 1999 r. zapoznała się z terapią behawioralną w ramach kurs III- stopniowego terapii behawioralnej, który był prowadzony przez mgr Annę Budzińską w Krakowie. W 2002 r. była jedną z osób tworzących Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. W 2003r. odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA w zakresie tworzenia profesjonalnego programu pracy z dzieckiem z autyzmem, tworzenia dokumentacji behawioralnej i oraz zbierania danych w trakcie prowadzonej terapii, który finansowany był przez Fundację Barbary Piaseckiej Johnson. Podczas stażu uczestniczyła w szkoleniach teoretycznych w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. W 2004 r. ukończyła cykl szkoleń trwający 3-lata w wymiarze 340 godzin w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, którego celem było przygotowanie do prowadzenia superwizji behawioralnej. Szkolenie to było prowadzone pod kierunkiem mgr Anny Budzińskiej i mgr Iwony Ruta-Sominka. Również w 2004 r. na mocy porozumienia z Anną Budzińską , twórczynią szkolenia III- stopniowego rozpoczęła wraz z Agnieszką Rajs- Glazar szkolenia w tym zakresie. Teresa Mayer wspierała pomocą merytoryczną Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie oraz przedszkole w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, za co otrzymała w 2012 r. honorowy tytuł „ PRZYJACIEL SZKOŁY” W chwili obecnej prowadzi szkolenia praktyczne w zakresie terapii behawioralnej w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie oraz w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom. Od 2005 r. jest nauczycielem i superwizorem w Filii nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie. W 2011 r. wpisana została na listę terapeutów behawioralnych decyzją Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Publikacje:
 • Mayer , T.(2003). Jak uczyć pisać dziecko z autyzmem? Krok za Krokiem, 1, 52-54.
 • Mayer, T. (2006). Emocje - czy można się ich nauczyć. Krok za Krokiem,2, 22-27.
 • Mayer,T., Hamerlak, K. ( 2009). Programy ułatwiające proces integracji -pomiar uwagi dzieci z autyzmem w trakcie zajęć integracyjnych w przedszkolu -zabawa w udawanie. Krok za Krokiem,3, 42-54.
 • Rajs-Glazar, A., Mayer , T.(2012).Łatwe Czytanie. Oficyna Wydawnicza IMPULS


Mgr Agnieszka Rajs Glazar

Ukończyła studia z pedagogiki specjalnej (1998), podyplomowe studia z logopedii (2000), podyplomowe studia - Stosowana Analiza Zachowania (2008).

Czytaj więcej
Nauczyciel dyplomowany, pracuje zawodowo od 1992 roku głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Ukończone na początku pracy zawodowej szkolenia i kursy:
 • Jak rozwijać dziecko autystyczne (WOM Kraków, 1993)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne (Kraków 1996)
 • Kurs Specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (WOM Kraków 19960
W roku 1999 ukończyła III stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej prowadzone przez Annę Budzińską. Kolejne szkolenia za zakresu metodyki pracy behawioralnej to:
 • Warsztaty z zakresu terapii autyzmu metodą behawioralną prowadzone przez specjalistów z uniwersytetu w Oslo Jensa Skara i Arilda Karsena (Kraków 2000,Gdańsk 2001, Poznań 2002, Gdańska 2002)
 • Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dzieci z autyzmem (Warszawa 2008)
Pozostałe szkolenia:
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (Kraków, 2006)
 • Dotrzeć do serca autyzmu - Program RDI (Warszawa 2011)
 • Szkolenie PECS – poziom I (Kraków 2013)
W 2004 roku ukończyła 3 letnie szkolenie prowadzone przez Annę Budzińska i Iwonę Sominkę Ruta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku – pierwszej w Polsce placówce behawioralnej dotyczące przygotowania do pracy superwizyjnej.
W 2006 roku odbyła 3 miesięczny praktyczny staż terapeutyczny w Princeton Child Development Institute w USA przygotowujący do tworzenia i prowadzenia programów terapeutycznych, który był organizowany przez Fundację Barbary Piaseckiej Johnson.
Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej; współzałożycielem Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej - pierwszej w Polsce południowej placówki wykorzystującej jako metodę wiodącą Stosowaną Analizę Zachowania obecnie Filii nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie, gdzie pracuje jako terapeuta i superwizor.
Współpracowała jako superwizor behawioralny z kilkoma placówkami zajmującymi się terapią osób z autyzmem m.in. ośrodkiem „Radość Życia” w Sandomierzu, ORETW w Kielcach. Obecnie wspomaga terapeutów w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym DROGA w Gliwicach, Poradni SCOLAR w Warszawie, przedszkolu w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie.
Od 2004 roku prowadzi szkolenia III stopniowe dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania zarówno w Krakowie jak też w wielu placówkach specjalnych, integracyjnych i masowych w całej Polsce.
Autorka kilku publikacji z zakresu metodyki pracy z dzieckiem z autyzmem oraz behawioralnego podejścia do terapii osób z zaburzeniami rozwoju. Występowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia zawodowe.
Szczególne zainteresowani zawodowe wiążą się z rozwojem mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem oraz wczesną interwencją behawioralną.


Mgr Nina Zawidniak

Terapeuta w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie, licencjonowany terapeuta behawioralny z ramienia PTPB oraz PSTB. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunek logopedia oraz pedagogika specjalna o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz pedagogika terapeutyczna. Studentka psychologii SWPS wydział zamiejscowy w Katowicach.

Czytaj więcej
Członek Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. W latach 2008 - 2013 członek zespołu diagnostyczno - terapeutycznego całościowych zaburzeń rozwoju w tym autyzmu działającego przy PSTB w Krakowie oraz kierownik Filii Ambulatorium Terapii Behawioralnej w Częstochowie. Członek zarządu fundacji "Od początku" działającej na rzecz osób z zaburzeniami w rozwoju. Współprowadzi kurs przygotowujący do uzyskania tytułu licencjonowanego terapeuty behawioralnego "Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej". W Filii nr 1 pracuje od 2008 roku, wcześniej pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie na stanowisku nauczyciela wspomagającego na etapie kształcenia wczesnoszkolnego w klasach 1- 3 gdzie miała możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej. Ponad to pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu na oddziale neurologii dziecięcej, gdzie miała możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi w tym autyzmem od strony medycznej. W 2010 roku odbyła staż szkoleniowy w New York Child Learning Institute w USA w zakresie kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci z autyzmem przy wykorzystaniu Stosowanej Analizy Zachowania, przygotowania i wdrażania programów terapeutycznych oraz prowadzenia dokumentacji behawioralnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach obejmujących tematykę pracy z osobami z autyzmem w tym m. in. 4 th Annual ABAI Conference w Chicago, cyklu rokrocznie odbywających się Międzynarodowych Sympozjach Skinnerowskich oraz konferencjach "Czas na dialog". Brała czynny udział w licznych konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych. W roku 2013 rozpoczęła szkolenie przygotowujące do prowadzenia superwizji behawioralnej. Jej zainteresowania obejmują sposoby rozwijania i kształtowania mowy i komunikacji u dzieci z trudnościami w rozwoju oraz generalizacji wyuczonych umiejętności. W wolnym czasie z zamiłowaniem ogląda filmy oraz uwielbia aktywny wypoczynek najchętniej na własnej kanapie ;)
Publikacje:
 • Zawidniak, N., (2009). Wspomnienia z turnusu rehabilitacyjnego w Niedzicy. Krok za Krokiem, 3, 70. -71
 • Zawidniak, N., (2010). Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej. Życie Szkoły, 10, 30 - 36.
 • Zawidniak, N., (2011). By nauka poszła w świat. Psychologia w Szkole, 2 (30), 137 - 142.
 • Zawidniak, N., (2012). Krakowski model terapii dzieci z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Sztuka leczenia, 3-4, 69 – 84


Mgr Joanna Wachel

Nauczyciel mianowany.

Czytaj więcej
Ukończyła studia wyższe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2005 roku kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagog, pedagog specjalny oraz studia podyplomowe z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2011 r. W latach 2005 - 2013 pracowała zawodowo z osobami niepełnosprawnymi w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. Jest nauczycielem Filii Nr 1 SP Nr 6 w SOSW Nr 4 w Krakowie (od 2005 r.). Brała udział w licznych konferencjach, gdzie również reprezentowała placówkę poprzez wygłaszane referaty.


Józefa DarzyckaKatarzyna KlimowiczKatarzyna PojasekAgnieszka AjdukiewiczKatarzyna WójcikAnna SerwińskaMonika Banot-BułaDanuta SalamonRenata RadwańskaMonika MałeckaKamila RzosińskaPaulina ŚwierkulaEmilia Mikosza