Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Zespół

Kadra - Ludzie z pasją

Dzieci czują się w naszym przedszkolu oraz szkole bardzo dobrze, a ich rodzice są zadowoleni z naszych usług, ponieważ nasi nauczyciele to grupa nie tylko wysokiej rangi specjalistów, ale przede wszystkim pasjonaci, którzy lubią to co robią.

Mgr Teresa Mayer

Kierownik Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 4 w Krakowie
Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie wychowania przedszkolnego w 1988 roku.

Czytaj więcej
W 1990 zatrudniona w Przedszkolu nr 122 w Krakowie od początku rozpoczęła pracę z dziećmi z Autyzmem. W związku z kierunkiem zatrudnienia i zainteresowaniem jak najlepszą pomocą osobom z autyzmem rozpoczęła cykl dostępnych w tym czasie szkoleń min. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie „ Jak Rozwijać Dziecko Autystyczne”, Kurs specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- ologofrenopedagogiki. W 1999 r. zapoznała się z terapią behawioralną w ramach kurs III- stopniowego terapii behawioralnej, który był prowadzony przez mgr Annę Budzińską w Krakowie. W 2002 r. była jedną z osób tworzących Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. W 2003r. odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA w zakresie tworzenia profesjonalnego programu pracy z dzieckiem z autyzmem, tworzenia dokumentacji behawioralnej i oraz zbierania danych w trakcie prowadzonej terapii, który finansowany był przez Fundację Barbary Piaseckiej Johnson. Podczas stażu uczestniczyła w szkoleniach teoretycznych w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. W 2004 r. ukończyła cykl szkoleń trwający 3-lata w wymiarze 340 godzin w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, którego celem było przygotowanie do prowadzenia superwizji behawioralnej. Szkolenie to było prowadzone pod kierunkiem mgr Anny Budzińskiej i mgr Iwony Ruta-Sominka. Również w 2004 r. na mocy porozumienia z Anną Budzińską , twórczynią szkolenia III- stopniowego rozpoczęła wraz z Agnieszką Rajs- Glazar szkolenia w tym zakresie. Teresa Mayer wspierała pomocą merytoryczną Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie oraz przedszkole w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, za co otrzymała w 2012 r. honorowy tytuł „ PRZYJACIEL SZKOŁY” W chwili obecnej prowadzi szkolenia praktyczne w zakresie terapii behawioralnej w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie oraz w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom. Od 2005 r. jest nauczycielem i superwizorem w Filii nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie. W 2011 r. wpisana została na listę terapeutów behawioralnych decyzją Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Publikacje:
 • Mayer , T.(2003). Jak uczyć pisać dziecko z autyzmem? Krok za Krokiem, 1, 52-54.
 • Mayer, T. (2006). Emocje - czy można się ich nauczyć. Krok za Krokiem,2, 22-27.
 • Mayer,T., Hamerlak, K. ( 2009). Programy ułatwiające proces integracji -pomiar uwagi dzieci z autyzmem w trakcie zajęć integracyjnych w przedszkolu -zabawa w udawanie. Krok za Krokiem,3, 42-54.
 • Rajs-Glazar, A., Mayer , T.(2012).Łatwe Czytanie. Oficyna Wydawnicza IMPULS


Mgr Agnieszka Rajs Glazar

Ukończyła studia z pedagogiki specjalnej (1998), podyplomowe studia z logopedii (2000), podyplomowe studia - Stosowana Analiza Zachowania (2008).

Czytaj więcej
Nauczyciel dyplomowany, pracuje zawodowo od 1992 roku głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Ukończone na początku pracy zawodowej szkolenia i kursy:
 • Jak rozwijać dziecko autystyczne (WOM Kraków, 1993)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne (Kraków 1996)
 • Kurs Specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (WOM Kraków 19960
W roku 1999 ukończyła III stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej prowadzone przez Annę Budzińską. Kolejne szkolenia za zakresu metodyki pracy behawioralnej to:
 • Warsztaty z zakresu terapii autyzmu metodą behawioralną prowadzone przez specjalistów z uniwersytetu w Oslo Jensa Skara i Arilda Karsena (Kraków 2000,Gdańsk 2001, Poznań 2002, Gdańska 2002)
 • Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dzieci z autyzmem (Warszawa 2008)
Pozostałe szkolenia:
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (Kraków, 2006)
 • Dotrzeć do serca autyzmu - Program RDI (Warszawa 2011)
 • Szkolenie PECS – poziom I (Kraków 2013)
W 2004 roku ukończyła 3 letnie szkolenie prowadzone przez Annę Budzińska i Iwonę Sominkę Ruta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku – pierwszej w Polsce placówce behawioralnej dotyczące przygotowania do pracy superwizyjnej.
W 2006 roku odbyła 3 miesięczny praktyczny staż terapeutyczny w Princeton Child Development Institute w USA przygotowujący do tworzenia i prowadzenia programów terapeutycznych, który był organizowany przez Fundację Barbary Piaseckiej Johnson.
Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej; współzałożycielem Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej - pierwszej w Polsce południowej placówki wykorzystującej jako metodę wiodącą Stosowaną Analizę Zachowania obecnie Filii nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie, gdzie pracuje jako terapeuta i superwizor.
Współpracowała jako superwizor behawioralny z kilkoma placówkami zajmującymi się terapią osób z autyzmem m.in. ośrodkiem „Radość Życia” w Sandomierzu, ORETW w Kielcach. Obecnie wspomaga terapeutów w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym DROGA w Gliwicach, Poradni SCOLAR w Warszawie, przedszkolu w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie.
Od 2004 roku prowadzi szkolenia III stopniowe dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania zarówno w Krakowie jak też w wielu placówkach specjalnych, integracyjnych i masowych w całej Polsce.
Autorka kilku publikacji z zakresu metodyki pracy z dzieckiem z autyzmem oraz behawioralnego podejścia do terapii osób z zaburzeniami rozwoju. Występowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia zawodowe.
Szczególne zainteresowani zawodowe wiążą się z rozwojem mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem oraz wczesną interwencją behawioralną.


Mgr Nina Zawidniak

Terapeuta w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie, licencjonowany terapeuta behawioralny z ramienia PTPB oraz PSTB. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunek logopedia oraz pedagogika specjalna o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz pedagogika terapeutyczna. Studentka psychologii SWPS wydział zamiejscowy w Katowicach.

Czytaj więcej
Członek Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. W latach 2008 - 2013 członek zespołu diagnostyczno - terapeutycznego całościowych zaburzeń rozwoju w tym autyzmu działającego przy PSTB w Krakowie oraz kierownik Filii Ambulatorium Terapii Behawioralnej w Częstochowie. Członek zarządu fundacji "Od początku" działającej na rzecz osób z zaburzeniami w rozwoju. Współprowadzi kurs przygotowujący do uzyskania tytułu licencjonowanego terapeuty behawioralnego "Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej". W Filii nr 1 pracuje od 2008 roku, wcześniej pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie na stanowisku nauczyciela wspomagającego na etapie kształcenia wczesnoszkolnego w klasach 1- 3 gdzie miała możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej. Ponad to pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu na oddziale neurologii dziecięcej, gdzie miała możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi w tym autyzmem od strony medycznej. W 2010 roku odbyła staż szkoleniowy w New York Child Learning Institute w USA w zakresie kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci z autyzmem przy wykorzystaniu Stosowanej Analizy Zachowania, przygotowania i wdrażania programów terapeutycznych oraz prowadzenia dokumentacji behawioralnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach obejmujących tematykę pracy z osobami z autyzmem w tym m. in. 4 th Annual ABAI Conference w Chicago, cyklu rokrocznie odbywających się Międzynarodowych Sympozjach Skinnerowskich oraz konferencjach "Czas na dialog". Brała czynny udział w licznych konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych. W roku 2013 rozpoczęła szkolenie przygotowujące do prowadzenia superwizji behawioralnej. Jej zainteresowania obejmują sposoby rozwijania i kształtowania mowy i komunikacji u dzieci z trudnościami w rozwoju oraz generalizacji wyuczonych umiejętności. W wolnym czasie z zamiłowaniem ogląda filmy oraz uwielbia aktywny wypoczynek najchętniej na własnej kanapie ;)
Publikacje:
 • Zawidniak, N., (2009). Wspomnienia z turnusu rehabilitacyjnego w Niedzicy. Krok za Krokiem, 3, 70. -71
 • Zawidniak, N., (2010). Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej. Życie Szkoły, 10, 30 - 36.
 • Zawidniak, N., (2011). By nauka poszła w świat. Psychologia w Szkole, 2 (30), 137 - 142.
 • Zawidniak, N., (2012). Krakowski model terapii dzieci z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Sztuka leczenia, 3-4, 69 – 84


Mgr Joanna Wachel

Nauczyciel mianowany.

Czytaj więcej
Ukończyła studia wyższe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2005 roku kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagog, pedagog specjalny oraz studia podyplomowe z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2011 r. W latach 2005 - 2013 pracowała zawodowo z osobami niepełnosprawnymi w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. Jest nauczycielem Filii Nr 1 SP Nr 6 w SOSW Nr 4 w Krakowie (od 2005 r.). Brała udział w licznych konferencjach, gdzie również reprezentowała placówkę poprzez wygłaszane referaty.


Józefa DarzyckaKatarzyna KlimowiczKatarzyna PojasekAgnieszka AjdukiewiczKatarzyna WójcikAnna SerwińskaMonika Banot-BułaDanuta SalamonRenata RadwańskaMonika MałeckaKamila RzosińskaPaulina ŚwierkulaEmilia Mikosza