< Przedszkole dla dzieci z autyzmem - Aba Autyzm Kraków
Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Terapia

PROGRAM INTENSYWNEJ I WCZESNEJ TERAPII
Przedszkole opiera swoje założenia programowe na wielu tradycyjnych i nowatorskich metodach edukacyjnych.
Wiodąca metodą terapeutyczną jest Stosowana Analiza Zachowania – metoda, która posiada bogatą historię badań naukowych potwierdzających jej skuteczność w terapii osób ze spektrum autyzmu.
Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie profesjonalistów proponujemy Rodzicom i ich dzieciom terapię:
•    Kompleksową – stymulujemy rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym – zajęcia w przedszkolu, a także domowym – terapia prowadzona jest w domu rodzinnym dziecka;
•    Zindywidualizowaną – zajęcia we wstępnym etapie realizowane są w systemie jeden terapeuta na jedno dziecko, a każde dziecko ma swoją własną salkę terapeutyczną i własne, dostosowane do potrzeb dziecka pomoce;
•    Intensywną – około 20 godzin tygodniowo specjalistycznych zajęć indywidualnych oraz zajęcia w małych i większych grupach rówieśniczych.