Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Oddziały przedszkolne

Przedszkole dla dzieci z autyzmem na oś.Zielonym w Krakowie jest placówką publiczną działającą od 2002 roku w Krakowie. Jesteśmy przedszkolem o profilu terapeutycznym przeznaczonym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego zdolności i możliwości. Kładziemy ogromny nacisk na wczesną i intensywną pracę terapeutyczną.Przygotowujemy dzieci do pełnego włączenia w grupy rówieśnicze w placówkach integracyjnych i masowych.

Nasze atuty to:
•    Duża liczba indywidualnych zajęć specjalistycznych - nawet 20 tygodniowo;
•    Kameralne grupy sprzyjające rozwojowi umiejętności społecznych;
•    Możliwość zajęć integracyjnych w grupach rówieśników w normie rozwojowej;
•    Indywidualne salki pracy dla każdego dziecka bogato wyposażone w odpowiednie pomoce edukacyjne;
•    Profesjonalny zespół terapeutów z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami;
•    System wsparcia dla rodziny dziecka;
•    Program terapeutyczny dla każdego dziecka obejmujący wszystkie sfery funkcjonowania – od zabawy i nauki umiejętności przedszkolnych po samodzielność i rozwijanie umiejętności wchodzenia w złożone interakcję społeczne;
•    Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami wychowawczymi i zachowaniami zakłócającymi prawidłowe funkcjonowanie dziecka w rodzinie i środowisku.


Zapraszamy Dzieci z Rodzicami do naszego Przedszkola na oś.Zielonym !!!