< Przedszkole dla dzieci z autyzmem - Aba Autyzm Kraków
Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Zespół WWR

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zespół WWR tworzą logopedzi, oligofrenopedagodzy, pedagodzy przedszkolni i wczesnoszkolni oraz psycholodzy. Szerokie doświadczenie naszych specjalistów w pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju skutkują postępami w zakresie poznawczym i społecznym. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwijania mowy i komunikacji. W tym zakresie stosujemy specjalistyczne techniki min. trening incydentalny, skrypty.