Ułatwienia dostępu

Oddziały przedszkolne

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM NA OS. ZIELONYM W KRAKOWIE JEST PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ OD 2002 ROKU W KRAKOWIE.

 

Jesteśmy przedszkolem o profilu terapeutycznym przeznaczonym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego zdolności i możliwości. Kładziemy ogromny nacisk na wczesną i intensywną pracę terapeutyczną.Przygotowujemy dzieci do pełnego włączenia w grupy rówieśnicze w placówkach integracyjnych i masowych.

 

Nasze atuty to:

  • Duża liczba indywidualnych zajęć specjalistycznych - nawet 20 tygodniowo;
  • Kameralne grupy sprzyjające rozwojowi umiejętności społecznych;
  • Możliwość zajęć integracyjnych w grupach rówieśników w normie rozwojowej;
  • Indywidualne salki pracy dla każdego dziecka bogato wyposażone w odpowiednie pomoce edukacyjne;
  • Profesjonalny zespół terapeutów z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami;
  • System wsparcia dla rodziny dziecka;
  • Program terapeutyczny dla każdego dziecka obejmujący wszystkie sfery funkcjonowania – od zabawy i nauki umiejętności przedszkolnych po samodzielność i rozwijanie umiejętności wchodzenia w złożone interakcję społeczne;
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami wychowawczymi i zachowaniami zakłócającymi prawidłowe funkcjonowanie dziecka w rodzinie i środowisku.

 

Zapraszamy Dzieci z Rodzicami do naszego Przedszkola na os.Zielonym !!!

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72