Ułatwienia dostępu

Kim jesteśmy

WŁADZE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNEGO - WYCHOWAWCZEGO NR 4:

 

Kierownik Filii nr 1 SP Nr 6

mgr Nina Zawidniak

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Marek Tokajuk

 

Z-ca Dyrektora Ośrodka

mgr  Anna Chachuła

 

Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr  Monika Kaszczuk

 

Filia na oś.Zielonym 28 jest placówką państwową,  autonomiczną częścią  SOSW nr 4 w Krakowie sosw4-krakow.com . W skład Filii wchodzą oddziały przedszkolne dla dzieci autystycznych w wieku od 3 do 6 lat i klasy szkolne dla dzieci autystycznych na pierwszym etapie edukacyjnym.

 

Jesteśmy pierwszą w Polsce południowej placówką prowadzącą kompleksową terapię dzieci ze spektrum autyzmu w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Zachowania  zwanej inaczej terapią behawioralną.
Nasi terapeuci to osoby, które jako jedne z pierwszych w Polsce szkoliły się za granicami kraju i przenosiły na nasz grunt efektywną metodykę behawioralnej pracy terapeutycznej. Posiadają ogromne doświadczenie  zawodowe, dużą wiedzę  zarówno praktyczną jak i teoretyczną, ciągle doskonalą i rozwijają swoje umiejętności dzięki czemu oferowana dzieciom z zaburzeniami rozwoju pomoc jest niezwykle efektywna.

 

Filia na oś.Zielonym to miejsce, gdzie prowadzona jest intensywna, wczesna i indywidualna terapia, której celem podstawowym jest przygotowanie dziecka do włączenia w odpowiadającą jego możliwościom i potrzebom grupę społeczną.

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72