Ułatwienia dostępu

O nas

TROCHĘ HISTORII...

 

Na początku była Grupa Wczesnej Interwencji Behawioralnej, która funkcjonowała w obrębie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie.
Powstała w roku 2001 jako odpowiedź na zapotrzebowanie grupy rodziców  potrzebujących skutecznej pomocy dla swoich autystycznych dzieci oraz kilku nauczycieli Przedszkola nr 122, którzy odpowiedzieli na to zapotrzebowanie projektem bardzo intensywnej i kompleksowej terapii wzorowanej na ośrodku Princeton Child Development Institute (PCDI) w USA.

 

Praca terapeutyczna początkowo odbywała się Przedszkolu nr 122 na ul. Fiołkowej 13 w bardzo małym wymiarze godzinowym i skromnych warunkach lokalowych, ale dzięki pomocy wielu osób i współpracy z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson udało się w niedługim czasie pozyskać na potrzeby Grupy lokal przy ul. Rakowickiej 10.

 

Grupa Wczesnej Interwencji Behawioralnej od początku swojego istnienia realizowała wzorcowy model terapii PCDI, zakładający pracę w systemie indywidualnym – jeden terapeuta na jedno dziecko. Terapią objęto 6 dzieci autystycznych. Terapeuci pracowali pod regularną superwizją, systematycznie podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach prowadzonych w PCDI oraz w konferencjach i kursach prowadzonych w Polsce.
We wrześniu 2002 roku Grupa Wczesnej Interwencji Behawioralnej została przeniesiona na osiedle Zielone 28, gdzie działamy do chwili obecnej.

 

W 2002 roku - z inicjatywy rodziców i nauczycieli grupy - powstało Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, które wspierało nas merytorycznie i finansowo do 2013r.
W naturalny sposób - bo wynikający z osiągnięcia przez naszych niektórych uczniów wieku szkolnego – utworzono klasy szkolne, w których dzieci mają możliwość kontynuacji nauki tą samą metodą.

 

Obecnie oddziały przedszkolne i klasy szkolne stanowią autonomiczną Filię nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 przy ulicy Hieronima Wietora 7 w Krakowie.

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72